اینترنت اشیا

اینترنت اشیا چیست؟ مفاهیم و کاربرد ها

اینترنت اشیا راه ارتباطی برای انتقال اطلاعات با حداقل نیاز به تعامل انسان با انسان، یا انسان با رایانه است. این راه ارتباطی از سیستم های به هم پیوسته مانند تجهیزات رایانه ای، پلتفرم های دیجیتال، سیستم های مکانیکی، اشیا، افراد و حتی حیوانات استفاده میکند و با شناسه...