فرایند توسعه نرم افزار

فرآیند های توسعه نرم افزار

مهندسی نرم افزار یک فناوری لایه ای است که مبتنی بر لایه کیفیت است. مدیریت کیفیت به ارتباط مداوم فرایند توسعه کمک میکند،  به طوری    که همواره بهبود مستمر در فرایند توسعه باعث پیشرفت  فرایند توسعه نرم افزار میشود. فرایند مهندسی نرم افزار همراه با لایه های فناوری(روش ها و ابزار...

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا چیست؟ مفاهیم و کاربرد ها

اینترنت اشیا راه ارتباطی برای انتقال اطلاعات با حداقل نیاز به تعامل انسان با انسان، یا انسان با رایانه است. این راه ارتباطی از سیستم های به هم پیوسته مانند تجهیزات رایانه ای، پلتفرم های دیجیتال، سیستم های مکانیکی، اشیا، افراد و حتی حیوانات استفاده میکند و با شناسه...

دانش فین تک

دانش مربوط به فین‌تک چیست؟

در طول قرن بیست و یکم ، دیدگاه ما از فرایندهای مالی، زندگی اقتصادی و معاملات روزمره  تغییر کرده‌است .فین تک حوزه تکنولوژی های مالی است که استفاده از خدمات مالی را به کمک تکنولوژی بهبود می بخشد و تسهیل می‌کند. فین تک تقریبا در تمامی ابعاد زندگی روزمره مورد...